Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018

Tháng Tám 15, 2017 8:55 sáng

QD 989-1 (UBND tinh) QD 989-2 (UBND tinh) QD 989-3 (UBND tinh)