HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, NĂM 2017

Tháng Tám 22, 2017 11:13 sáng

      Trong 02 đợt từ ngày 09 đến 11/8/2017 và từ 14 đến 16/8/2017, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non hè năm 2017.

——————————————————————–

1.C-Thuong-(1)

Bà Đinh Thị Hiền Thương (P.Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn)

Phát biểu Khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị

1.C-Khuya

Bà Nông Thị Khuya (Chuyên viên phụ trách bậc học Mầm non)

Thông qua chương trình và báo cáo nội dung Hội nghị

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC HỘI NGHỊ

1.ToanCanh-(4) 1.ToanCanh-(3) 1.ToanCanh-(1)

      Qua lớp bồi dưỡng, giúp giáo viên:

      – Cập nhật tình hình chính trị, kinh tế – xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

      – Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới.

      – Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục từng bước thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.

      – Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non.

      Nội dung cụ thể qua các lớp bồi dưỡng đã tổ chức:

      1. Lớp bồi dưỡng nội dung 1: Từ ngày 09 đến ngày 11/8/2017

      – Đạo đức giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ em ở trường mầm non.

      – Đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường mầm non.

      – Kỹ năng quan sát trong đánh giá trẻ mầm non; giáo dục nghệ thuật qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non.

      – Công tác giáo dục trẻ khuyết tật và hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp.

      – Tiêu chuẩn xây dựng bữa ăn bán trú và theo dõi sức khỏe trẻ mầm non.

      2. Lớp bồi dưỡng nội dung 2: Từ ngày 14 đến ngày 16/8/2017

      – Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non sửa đổi.

      – Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

      – Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ.

      – Tổ chức các ngày lễ ngày hội trong trường mầm non.

      – Thống nhất thực hiện hồ sơ chuyên môn trong trường mầm non và các nhóm trẻ độc lập tư thục.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

1.ThaoLuan-(8) 1.ThaoLuan-(7) 1.ThaoLuan-(6) 1.ThaoLuan-(5) 1.ThaoLuan-(3) 1.ThaoLuan-(1) 1.ThaoLuan(SanKhau)-(5)

      * Kết thúc các lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia Hội nghị bồi dưỡng tiến hành viết bài thu hoạch theo từng nội dung, để có căn cứ đánh giá kết quả bồi dưỡng cuối đợt.

Thực hiện:

Phan Thế Việt

Ảnh: (Ngọc Bích)