Tháng Mười Hai 26, 2015 11:04 chiều

KIỂM TRA CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC CHO TRẺ EM NĂM TUỔI
ĐỐI VỚI TỈNH BẮC KẠN

     Ngày 25 tháng 12 năm 2015, thành phố Bắc Kạn được đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 của Bộ GD&ĐT.

Toan canh      Trong buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn: Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại trường mầm non Sông Cầu và mầm non Đức Xuân; đồng thời đoàn tiến hành làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thành phố Bắc Kạn để nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ đối với công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi của thành phố Bắc Kạn.

Truong doanĐ/c Nguyễn Thị Hiếu (P.Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ GD&ĐT) Phát biểu tại cuộc họp

Sep VuĐ/c Ma Ngọc Vũ (Trưởng Ban chỉ đạo PCGD-XMC, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn)      phát biểu tại cuộc họp.

     Kết quả, tại thời điểm tháng 5 năm 2015 thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 với những ưu điểm nổi bật, đó là:

     – Có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể – chính trị xã hội, đầu tư kinh phí xây dựng trường lớp, trang bị đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp.

     – Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục sát với thực tế địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị.

     – Các nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh đưa trẻ ra các nhóm, lớp.

     – Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh để phục vụ cho công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
Sep Loan Đ/c Chu Thị Loan (Phó trưởng Ban chỉ đạo PCGD-XMC, trưởng phòng GD&ĐT thành phố) Thông qua Báo cáo quá trình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của thành phố Bắc Kạn.

     Trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thành phố Bắc Kạn đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp đối với công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi năm 2016 và những năm tiếp theo:

     * Nhiệm vụ:

     – Duy trì, phát huy và giữ vững kết quả phổ cập đã đạt được về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong năm 2015.

     – Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

     – Chỉ đạo các Ban ngành đoàn thể, các thành viên trong Ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đến mọi người dân trên địa bàn.

     – Duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra các nhóm, lớp để thực hiện việc chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo 100% trẻ được học theo chương trình giáo dục mầm non và ăn bán trú tại các nhà trường.

     – Đảm bảo 100% trẻ dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

     – Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất.

     * Giải pháp:

     – Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, huy động tối đa sự phối hợp của các tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

     – Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

     – Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, đặc biệt quan tâm đến việc dạy trẻ theo hướng tích cực; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho trẻ, các mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng; tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.

     – Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

     – Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Thực hiện: Phan Thế Việt