Liên hệ

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên – Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: (0209)3871.170 or (0209)3870.253 – Fax: 02093.871.170
Email: pgdtxbackan@backan.edu.vn