Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT ngày 13/6/2017 về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn

Tháng Tám 15, 2017 8:50 sáng

QD 151-1 QD 151-2 QD 151-3