CSVC 2015-2016 (3)

CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2015 – 2016

      Ngày 07/8/2015, phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra mọi điều kiện phục vụ năm học 2015 – 2016 của các trường Mầm non,…
1234

TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

      Căn cứ Công văn số 892/SGDĐT-VP ngày 09/6/2015 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn và Công văn số 285/GD&ĐT-CNTT ngày 19/6/2015 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn về việc triển khai Cổng thông tin điện tử…
4

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

          Ngày 28-29/7/2015, tại Nhà Văn hoá tỉnh Bắc Kạn, phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè năm 2015 cho cán bộ, công nhân viên chức…